Privacy policy

Laatst gewijzigd op: 21 juli2022

Wij zijn Bit Academy. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze uitleg is in overeenstemming met de wet. Daaronder valt de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetten en regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies.

In dit reglement lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken en waarom, en hoe wij deze persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit reglement geldt voor onze website https://stap.bit-academy.nl, onze online applicatie en de diensten of producten die wij aanbieden. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens en behandelen jouw persoonsgegevens altijd volgens de wet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, op welke basis en voor welke doelen?

Als je gebruik maakt van onze website, apps en diensten, kunnen wij daarvoor jouw persoonsgegevens nodig hebben. Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de wet. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens namelijk alleen: (i) voor de uitvoering van onze afspraken met jou; (ii) als we een gerechtvaardigd belang hebben, nadat jouw belangen zijn afgewogen; of (iii) als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

In de tabel hieronder lees je (1) welke persoonsgegevens (2) voor welke doelen (3) op welke basis wij verwerken.

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw persoonsgegevens voldoende, relevant en beperkt is tot dat wat wij nodig hebben en alleen voor onderstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw persoonsgegevens nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens
Contactgegevens deel 1 intake:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • (Eventueel) beroep.
Contactgegevens deel 3 intake:
 • BSN
 • Adres
 • (Eventueel) de gegevens van je werkgever
 • Kopie ID/Paspoort.
Betaalgegevens (alléén als je niet aan de subsidievoorwaarden voldoet):
 • Betaalgegevens van de deelnemer die betaalt
 • Bankgegevens.
Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
 • Correspondentie of chatgesprekken met jou via Slack
 • IP-adres
 • Opnames van online live coding sessies.
Overige gegevens:
 • Foto in Slack
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
Doelen
Wij gebruiken deze gegevens om:
 • Met jou contact op te nemen
 • Met jou te corresponderen
 • Voor de levering of uitvoering van onze diensten aan jou
 • Ter controle van eventuele dubbele aanmeldingen.
 • Om de subsidievereisten van het ministerie van SZW te controleren
 • Voor de levering of uitvoering van onze diensten aan jou.
 • De financiële administratie bij te houden
 • Een automatisch incasso aan te kunnen bieden.
 • Om feedback van jou te ontvangen (als jij daarmee akkoord gaat)
 • Om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen.
(Je kan in elke e-mail afmelden voor de nieuwsbrief/updates)
 • Jou een optimale service te kunnen leveren
 • Zodat jij vragen aan onze coaches en de medecursisten kan stellen
 • De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren.
 • Onze diensten aan je te kunnen optimaliseren.
Basis
Wij verwerken deze
gegevens op basis van:
 • Uitvoering van de afspraken.
 • Uitvoering van de afspraken.
 • Uitvoering van de afspraken.
 • Gerechtvaardigd belang.
 • Uitvoering van de afspraken.
 • Uitvoering van de afspraken.
 • Toestemming.
 • Toestemming
Nieuwsbrief en volgsysteem

Om de effectiviteit van de nieuwsbrief te monitoren bevat deze een mechanisme waarmee wij kunnen zien of de nieuwsbrief door u gelezen is. Hiervoor leggen wij vast of u de nieuwsbrief heeft geopend, of u op links in de nieuwsbrief heeft geklikt en hoe vaak u op de links heeft geklikt.

Mocht u deze tracking willen blokkeren, dan kunt u een zogehete `tracking blocker` installeren. Een bekend voorbeeld hiervan is PixelBlock.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We ontvangen persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via onze website.

Ben je verplicht jouw persoonsgegevens te delen met ons?

Soms is de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld wanneer wij onze diensten aan jou aanbieden of afspraken met jou moeten nakomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door personen die niets met jouw persoonsgegevens te maken hebben. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie
 • Alleen personen die dat nodig hebben, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.
Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de eerder omschreven doelen. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor deze doelen. De volgende persoonsgegevens zullen wij in ieder geval niet langer bewaren dan:

Persoonsgegeven(s)
Contactgegevens voor intake
Contactgegevens na intake
Bewaartermijn
2 jaar
10 jaar (dit zijn wij wettelijk verplicht)
Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken. Dit zijn dan verwerkers volgens de wet. De verwerkers gebruiken jouw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en niet voor eigen doelen. Wij spreken met de verwerkers af dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw persoonsgegevens met de volgende verwerkers:

Verwerker(s)
Typeform, Google Sheets
Zapier
Slack, Zoom
ActiveCampaign
Dienst(en)
Online administratie
Applicatieontwikkeling
Online (video)communicatie
E-maildienst

Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens met andere partijen delen, als wij dat wettelijk gezien moeten. Bijvoorbeeld als de politie bij ons om jouw persoonsgegevens vraagt.

Doorgifte

Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Daarbuiten verwerken wij alleen jouw persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw persoonsgegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw persoonsgegevens nooit aan andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hiervoor zijn genoemd.

Links

Op onze website en in onze app kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd het privacyreglement van die specifieke website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze website het apparaat later weer herkent. We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat onze website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website misschien minder goed.

Wijzigingen in dit reglement

Wij kunnen dit reglement soms aanpassen. Als wij belangrijke aanpassingen maken, dan zullen wij een melding op onze website en in onze app plaatsen samen met het nieuwe reglement. Wij brengen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte van de aanpassingen. Sta je niet geregistreerd als gebruiker, dan raden wij je aan onze website en ons reglement regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • je mag ons vragen om inzage in jouw persoonsgegevens
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Bij fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw persoonsgegevens niet volgens de wet verwerken
 • je mag je toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je je toestemming intrekt, mogen we geen persoonsgegevens meer van jou verwerken.
Contact

Bij vragen of opmerkingen over dit reglement kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Bit Academy
Science Park 608A
1098 XH Amsterdam
KvK: 75489651
Tel: 020 247 0347
info@bit-academy.nl