Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (voorwaarden) van Bit Academy B.V. (Bit) zijn de spelregels die gelden voor alle deelnemers die zich hebben ingeschreven voor een scholingstraject (traject) bij Bit en de toelatingsprocedure van Bit succesvol hebben doorlopen. Lees deze voorwaarden goed door.

1. Subsidie en voorwaarden

Je kan het traject gratis doen dankzij een door de overheid beschikbaar gestelde subsidie. De voorwaarden van deze subsidie zijn opgesteld door het UWV en op deze website te lezen. Het UWV zal na afloop van jouw opleiding om een bewijsvan deelname vragen. Bit verstrekt dit bewijs van deelname in het geval van de opleiding ‘On Demand Data & Web’ indien deelnemer binnen de gestelde subsidie termijn, zoals aangegeven op het aanmeldbewijs, 100 exercises afrondt.Bij de opleiding ‘full stack web developer’ en de opleiding ‘junior data engineer’ kijktBit naar jouw voortgang en aanwezigheid in het traject: je moet (1) óf minimaal80 opdrachten hebben afgerond én een eindopdracht van jezelf van voldoende niveau hebben ingeleverd, óf minimaal 100 opdrachten hebben afgerond, óf minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. De eindopdracht wordt beoordeeld door een coach van Bit.

Deelnemer gaat voor aanvang van de opleiding akkoord met de code of conduct. Als deelnemer zich niet aan deze code of conduct houdt, houdt Bit te allen tijde het recht om deelnemers toegang tot de opleiding te ontzeggen.

2. Annuleringskosten

Als je de opleiding annuleert na de startdatum of niet in aanmerking komt voor het bewijs van deelname zoals hierboven toegelicht, dan kan het zijn dat UWV het volledige subsidiebedrag van 1000,- euro bij je terugvordert. Kijk voor meer informatie op deze website. Je bent altijd zelf verantwoordelijk je af te melden bij Bit. Afmelden kan alleen door dit formulier in te vullen: https://we-are-bit.typeform.com/to/Bc8YEOTk. Als je je afmeldt, dan bevestigt Bit daarna je afmelding per e-mail. 

3. Eindopdracht

De eindopdracht die je inlevert moet een eindopdracht van jezelf zijn en van voldoende niveau zijn. De eindopdracht mag niet door iemand anders zijn gemaakt of van iemand anders zijn gekopieerd.Lever je iets in wat niet door jou is gemaakt of van iemand anders is gekopieerd, dan ziet Bit dit als plagiaat. Bit zal in dat geval geen bewijs van deelname aanleveren bij het UWV. Het kan zijn dat UWV dan het volledige subsidiebedrag van 1000,- euro bij je terugvordert. Bit beoordeelt zelfstandig de vereisten waaraan een eindopdracht moet voldoen.

4. Certificaat

Wanneer krijg je het certificaat van afronding?

Je hebt minimaal 80 exercises en de eindopdracht afgerond Op het certificaat van afronding staat aangegeven welke modules je allemaal hebt afgerond.

Wanneer krijg je het certificaat van deelname?

Je bent 80% van de bijeenkomsten aanwezig geweest of Je hebt minimaal 100 exercises afgerond

5. Privacy en live coderingssessies

Bit bewaart je persoonlijke gegevens voor 6 maanden, ook als je uiteindelijk niet meedoet aan het traject. Bit bewaart en verwerkt je persoonlijke gegevens onder meer om je e-mails te sturen, te bellen of te sms-en over het traject, nieuwe startdata en ander nieuws. Voor een uitgebreide beschrijving welke gegevens Bit verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar ons privacyreglement.

De live coderingssessies worden digitaal opgenomen. Jouw naam komt in beeld. Je kunt je camera altijd uitzetten. Deze opnamen worden gedeeld via een privélink op YouTube, zodat enkel mensen met de link deze video’s kunnen kijken.

6. Aansprakelijkheid

Bit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende het traject, of voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens het traject en andere activiteiten.